Nieuws
Actueel bij Peelstaete

In deze tijd van weinig fysiek contact, kunnen we gelukkig op heel veel andere manieren met elkaar communiceren. Hieronder en via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen van Peelstaete BV.

Update project Derpsestraat (juli)

19-07-2021

Door tegenvallers in het proces is de sloop van het pand verschoven naar het najaar van 2021. De bodemonderzoeken blijven aansluitend gepland staan. Hierbij wordt onder andere gekeken naar archeologische resten in de grond.

Update project Fabriekstraat (juli)

19-07-2021

Helaas is de planning m.b.t. de sloop van het pand te opportuun gebleken. Uiteindelijk verwachten we na de bouwvak de werkzaamheden weer op te pakken. De uitvoering voor de sloopwerkzaamheden zullen minimaal 4 weken in beslag nemen. 

12

Heb je vragen, stuur ons een mail: info@peelstaete.nl