01-12-2021
Update project Fabriekstraat (december)

In september zijn wij begonnen met de sloop van het voormalige fabriekspand van Gebroeders Nies Vouwkartonnage. Al snel hebben we de sloop stilgelegd omdat er mogelijk vleermuizen zich hadden gevestigd in het pand. Afgelopen maanden hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd om te zien of er zich daadwerkelijk een vleermuis had gevestigd. Daarnaast hebben we diverse overleggen gehad met het bevoegde gezag, de gemeente Deurne en een Ecoloog-bioloog om ervoor te zorgen dat we deze vleermuizen niet uit hun habitat verjagen. Hiertoe zijn inmiddels maatregelen getroffen zodat de vleermuizen in de directe omgeving terecht kunnen voor de komende winterperiode.

De sloop heeft hierdoor helaas een behoorlijke vertraging opgelopen en wordt niet eerder dan voorjaar 2022 weer opgestart. De afronding van sloop en bodemsanering staan gepland vóór de zomer van 2022. Ook lopen de procedures inmiddels weer zodat, naar verwachting, de vergunningen en de bestemmingsplan wijzigingen najaar 2022 onherroepelijk zijn. Direct daarna verwachten we een aanvang te kunnen maken met de bouw van de woningen en appartementen.

Heb je vragen, stuur ons een mail: info@peelstaete.nl