19-07-2021
Update project Fabriekstraat (juli)

Het terrein aan de Laurens Costerstraat ligt braak en het oude fabriekspand Gebroeders Nies Vouwkatonnage staat nog overeind. We verwijderen al eerder de asbesthoudende materialen waardoor het pand 'sloopklaar' is. Helaas is de planning m.b.t. de sloop van het pand te opportuun gebleken. Uiteindelijk verwachten we na de bouwvak de werkzaamheden weer op te pakken. De uitvoering voor de sloopwerkzaamheden zullen minimaal 4 weken in beslag nemen. Hierna zal in oktober de bodemsanering plaats vinden. De procedure om in overleg met de gemeente Deurne het bestemmingsplan te wijzigen is nog volop bezig. We verwachten medio december groen licht te krijgen.

Heb je vragen, stuur ons een mail: info@peelstaete.nl