22-09-2022
Update project Fabriekstraat > Spoorzone (september)

Stand van zaken procedure en voorbereiding

Onze aanvraag voor de nodige toestemmingen en planstukken binnen de overheid begint nu echt concreet te worden. Het bestemmingsplan heeft z’n definitieve vorm bereikt en ook de bouwaanvraag is nu compleet. Hierdoor heeft de gemeente voldoende informatie om de besluitvorming op gang te brengen. Dit wordt afgesloten met een bouwvergunning en een vaststelling van het bestemmingsplan voor de betreffende ruimte. Wanneer alles mee zit zouden we medio maart 2023 deze fase kunnen afronden.

Vooruitlopend op de besluitvorming zijn we reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Na wat tegenslag is de sloop van het oude fabriekscomplex van Gebroeders Nies, mede door diverse aanvullende onderzoeken en maatregelen, netjes afgerond. Na de bouwvak zijn we op het voormalige fabrieksterrein direct begonnen met de bodemsanering welke nu op zijn einde loopt en we kunnen starten met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken. In deze fase leggen we de aansluitleidingen voor de rioleringen aan en zullen water, elektra en bekabeling voor onder andere KPN en Ziggo worden aangelegd in het plan zodat de toekomstige woningen kunnen worden aangesloten op de nodige NUTS-voorzieningen.

Al met al hopen we na vaststelling van het bestemmingsplan en ontvangst van de bouwvergunning, direct te kunnen starten met de bouw van de woningen. Het zal tot de zomer van 2024 duren voordat de eerste bewoners de sleutels kunnen krijgen tot hun nieuwe woning.

Verkoopprocedure woningen Spoorzone

Nu er zicht is op een afrondende fase van de privaatrechtelijke procedures kunnen we ons ook gaan richten op de aanbieding van de woningen op de woningmarkt. Hierbij geven we voorrang aan de verkoop van de woningen boven een mogelijke verhuur. De organisatie van de verkoop wordt bij een nieuwbouwmakelaar ondergebracht welke reeds drukdoende is met het vervaardigen van de hiervoor nodige verkoopstukken als website, brochures en tekeningen. Wij zullen u tijdig inlichten over het moment dat e.e.a. online zal komen; wij verwachten dat dit medio oktober 2022 zal zijn.

Op het moment dat de website in de lucht is start ook direct de pre-sale.  In deze fase kun je je inschrijven bij de makelaar zodat je op de hoogte wordt gehouden van het project en de start verkoop. Daarnaast kun je ook je voorkeuren aangeven. De pre-sale zal naar verwachting 2-3 weken duren. Hierna zal de definitieve verkoopfase starten waarbij u zich kan inschrijven voor één of meerdere kavels. Indien er meerdere gegadigden zijn voor een specifiek kavel zal er een toewijzing plaats vinden waarbij er geen lijst met een vaste volgorde wordt gehanteerd; iedere inschrijving maakt dan ook evenveel kans de betreffende woning te verkrijgen.

Zodra de Pre-sale beschikbaar komt, berichtten wij u verder.

Heb je vragen, stuur ons een mail: info@peelstaete.nl